Формуляр за упражняване право на отказ    Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже от договора от разстояние, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.

    14-дневният срок започва да тече от датата на:

    • сключване на договора – при договор за услуги;
    • приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача