Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия за ползване преди да използвате електронният ни каталог за поръчки: https://www.royalbabybg.com .

I.ДЕФИНИЦИИ

 1. „ОБЩИ УСЛОВИЯ” – означава настоящите Общи условия.
  2. „ПРОДАВАЧ” е търговско дружество”РОЯЛ БЕЙБИ БГ” ЕООД, регистиррано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК 205762266, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Вълко Шопов 2Б, ет.8, ап.38, представлявано от Павел Петър Павлов, телефон за контакт: 0888 998 928, имейл: info@royalbabybg.com, с физически магазин „Royal Baby“ с адрес: гр. Пловдив, ул. Модър 32 и електронен каталог за поръчки: https://www.royalbabybg.com
  3. „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което посещава и/или използва електронния каталог, за да направи избор и с това да уведоми ПРОДАВАЧА за своето намерение да закупи предлагани от него стоки.
  4. „ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ” е интернет сайтът https://www.royalbabybg.com , който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба и за постигане на съгласие между ПРОДАВАЧ и ПОТРЕБИТЕЛ за поръчка и евентуална покупко-продажба на конкретна стока (артикул).
  5. „ПОРЪЧКА” е направеният от ПОТРЕБИТЕЛЯ целенасочен и осъзнат избор на една или повече стоки с цел покупка от електронния каталог.
  6. „ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” е сключеният чрез електронния каталог договор за покупко-продажба, на една или повече стоки от разстояние между ПРОДАВАЧ и ПОТРЕБИТЕЛ, и се счита за валиден от момента, в който ПОТРЕБИТЕЛЯ се съгласи с тях с натискане на бутона за съгласие с Общите условия преди завършване на поръчката.
  7. „КУРИЕР” е логистичен партньор на ПРОДАВАЧА, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.

II.ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Тези Общи условия имат за цел и уреждат взаимоотношенията между ПРОДАВАЧА и ПОТРЕБИТЕЛЯ, който използва електронния каталог https://www.royalbabybg.com .

Чл.2. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на интернет адрес https://www.royalbabybg.com, лицата, които ползват сайта се съгласяват и изцяло приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с останалото приложимо законодателство в Република България и Европейския съюз.

III. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Чл.3. Чрез интернет каталога https://www.royalbabybg.com ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да разглежда, избира, поръчва една или повече от предлаганите от ПРОДАВАЧА стоки, с което при завършване и изпращане към ПРОДАВАЧА на поръчката сключва и договор за Покупко-Продажба и доставка.

Чл.4. Съдържанието на интернет сайтът https://www.royalbabybg.com, включително, но не само целият текст, a и всички изображения, е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е съдържание, освен това, което не е в разрез с настоящите общи условия, без писменото разрешение на “РОЯЛ БЕЙБИ БГ” ЕООД, е изрично забранено.

Чл.5. Разглеждането на електронния каталог https://www.royalbabybg.com  е напълно свободно и достъпно от всички точки на света. Потребителите имат право да разглеждат електронния каталог, както и да отпечатват извадки от него единствено и само за нетърговски, лични цели и при условие, че запазват всички надписи върху съдържанието, свързани с авторски и други права на собственост.

Чл.6. Забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на”РОЯЛ БЕЙБИ БГ” ЕООД.
Чл.7. Забранено е използването на електронния каталог за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.
Чл.8. За да се подава заявка от електронния каталог https://www.royalbabybg.com  е необходимо доброволно предоставяне от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ име, електронна поща (e-mail), телефон, точен адрес и пощенски код на населеното място за доставка, чрез попълване на формата за покупка.

Чл.9. ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност при неправилно попълнени или  междувременно променени данни за доставка.
Чл.11. „РОЯЛ БЕЙБИ БГ“ ЕООД не съхранява, а само ползва личните данни предоставени от своите потребители  с оглед нуждите на електронния каталог за издаване на коректен документ (фактура, гаранционна карта) и коректна доставка,  в съответствие със закона.
Чл.12. За всяка стока в електронния каталог е посочена цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта.
Чл.13. Всички посочени на сайта цени са крайни с включен ДДС, без включена цена на доставка, която се уточнява при потвърждаване на поръчките. Продавачът си запазва правото по всяко време да променя цените на стоките в електронния магазин.

Чл.14. Изображенията в електронният каталог имат илюстративна цел и може да се различават незначително от реалния продукт, което само по себе си не води до дефект на продукта и начина по който се използва и не може да бъде предтекст за разваляне на договора за Покупко-Продажба.
Чл.15 За всички неуредени в общите условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Всички спорове, във връзка с използването на електронния магазин, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.
Чл.16. При възникване на спор, страните могат да се обърнат за съдействие при разрешаването му и към организации за алтернативно разрешаване на спорове – списък на органите, признати за органи за АРС – http://www.mi.government.bg/bg/themes/spisak-na-organite-za-alternativno-reshavane-na-potrebitelski-sporove-elektronna-platforma-za-onlain-1608-0.html или Електронната платформа за онлайн решаване на спорове на ЕК – https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG

IV. ПОРЪЧКА НА СТОКИ

Чл.17. За да се направи поръчка от електронния каталог, ПОТРЕБИТЕЛЯ следва да е избрал една или повече стоки и да е попълнил формата за поръчка по реда на раздел III, чл. 8 от Общите условия. Чл.18. Поръчки се изпълняват само на територията на Република България.
Чл.19. ПОТРЕБИТЕЛЯ заявява желанието си за поръчка на избрана/и стока/и чрез натискане върху наименованието на самата стока или нейното изображение и натискане на бутона „КУПИ“.
Чл.20. При избиране на всички стоки, които ПОТРЕБИТЕЛЯ желае да поръча, следва да се натисне бутон „количка за избрани стоки“, който се намира в горния десен ъгъл на екрана и изобразява количка за пазаруване, след което да натисне бутон „приключване на поръчката“. Поръчката се изпраща до РОЯЛ БЕЙБИ ЕООД от електронния каталог чрез натискане на бутон „поръчване“, намиращ се под данните за доставка описани по реда на раздел III, чл.8 от Общите условия, само тогава, когато ПОТРЕБИТЕЛЯ е обелязъл с отметка, че изрично и осъзнато се е запознал с Общите условия и ги приема.

Чл.21. При успешно изпращане, потребителят получава потвърждение чрез електронно писмо на посочения от него имейл адрес, съдържащ информация за избраните от него стоки и че поръчката е със статус „Задържана поръчка“. Служител на продавача се свързва с потребителя на посочения при регистрацията телефон за потвърждаване на поръчката и уточняване на детайлите по доставката, включително цената и срока на доставка, след потвърждаване от страна на Потребителя по телфона, ПРОДАВАЧЪТ променя поръчката със статус „ОБРАБОТКА“.

Чл.22. ПРОДАВАЧА не гарантира наличността на избраната стока в момента на приключване на поръчката. В случай, че поръчаната стока не е в наличност, ПРОДАВАЧА уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за евентуален възможен нов срок на доставка. Ако потребителят не е удовлетворен от нович срок за доставка или не се съгласи поръчката да се отнесе за друга стока, поръчката може да бъде анулирана.

Чл.23. При поръчка на модел бешка количка, които е различен от серийното производство на производителя (по специално желание на клиента с замяна на части с други от друг модел и/или цвят), Потребителят носи изцяло отговорност за новата комбинация и съответно тези модели не подлежат на връщане към ПРОДАВАЧА и ПОТРЕБИТЕЛЯ не може да има претенции за възтановяване  на платенета сума и разваляне на договора за Покупко-Продажба.
Чл.24. От електронния каталог  могат да се правят поръчки 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.
Чл.25. ПРОДАВАЧЪТ се свързва с Потребителя за потвърждаване на поръчката в рамките на два работни дни след получаването /ако има възможност да Ви обработим по-бързо поръчката ние ще се свържем с Вас/.
Чл.26. В случаите когато служителите на ПРОДАВАЧА не успеят да се свържат с ПОТРЕБИТЕЛЯ за потвърждение, не се получи паричен превод в срок от 2 /два/ работни дни от потвърждението на поръчката или на не налична стока, същата се анулира и ПОТРЕБИТЕЛЯТ се уведомява с електронно писмо на посоченият от него електронен адрес.
V. ДОСТАВКА НА ПОРЪЧАНИ СТОКИ

Чл.27. След като в електронния каталог постъпи поръчка от потребител, автоматизираната система на уведомява потребителя с имейл за успешно приетата поръчка.
Чл.28. Служител на ПРОДАВАЧА се свързва с ПОТРЕБИТЕЛЯ в срока по раздел IV, чл.25 и чл.26 за потвърждаване на поръчката и уточняване на детайлите по доставката.
Чл.29. Доставка се прави само на успешно приети поръчки и се извършва до адрес на ПОТРЕБИТЕЛЯ с куриерска фирма ИНТЕРЛОГИСТИКА.
Чл.30. Поръчаните от ПОТРЕБИЛЕЛЯ стоки се предават на Куриера до 3 (три) работни дни след потвърждаване (и заплащане – когато е необходимо предварително), а доставката се извършва по график на Куриера. Доставки се извършват само на територията на Република България.

Чл.31. Цените за доставка се определят в зависимост от теглото и обема на поръчката и мястото на доставката, в съответствие с ценовата листа на съответния куриер. При поръчка над 150 лв. доставката е безплатна за цялата страна.

VI. ПЛАЩАНЕ

Чл.32. Заплащането на поръчаните стоки се извършва, както следва:

32.1 За поръчки на стоки на стойност по-голяма от 500.00 (петстотин лева):

32.1.1. По банков път по следната банкова сметка на ПРОДАВАЧА:
IBAN: BG78UNCR70001523676315 BIC: UNCRBGSF, Банка: Уникредит Булбанк, Титуляр „РОЯЛ БЕЙБИ БГ” ЕООД.

32.1.2. Чрез дебитна или кредитна карта. В този случай след потвърждаване на поръчката ПРОДАВАЧЪТ изпраща на ПОТРЕБИТЕЛЯ линк за плащане, който след отварянето му ще отведе ПОТРЕБИТЕЛЯ в сигурен и надежден прозорец генериран от “MyPOS”, където ПОТРЕБИТЕЛЯ ще въведе необходимите данни за извършване на плащането.

32.2. За поръзки на стойност до 500.00лв (пет стотин лева):

32.1. Наложен платеж

32.2. Чрез дебитна или кредитна карта по реда на 32.1.2.

Чл.33. Всяка една поръчка над 500.00 лв (петстотин лева) първо се заплаща и след това се активира и се предава на Куриер до 3 работни дни, за доставка, а ако не е налична „РОЯЛ БЕЙБИ БГ“ ЕООД я заявява на неговия доставчик.

 

VII. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА. РЕКЛАМАЦИИ

Чл.34. На основание чл. 50 от ЗЗП, потребител, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП има право да се откаже от Договора за продажба от разстояние и да поиска връщане заплатената сума на поръчаните и закупени от него стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на стоките от ПОТРЕБИТЕЛЯ,

Чл.35. Отказът може да бъде направен и стоките да бъдат върнати при едновременно наличие на следните условия:
35.1 Потребителят предварително да уведоми продавача на някой от имейлите по раздел II, чл.8, че на основание чл. 50 от ЗЗП се отказва от договора за продажба от разстояние, като посочи номера на направената поръчка, телефонния номер, оставен в поръчката, двете си имена, с които е направена поръчката в сайта, имейл адреса (електронната поща), с който е направена поръчката в сайта, стойността на поръчката и начина, по който е била заплатена и посочи банкова сметка за връщане на заплатената сума;
35.2 Поставената от производителя оригинална опаковка на стоките да не е отваряна и целостта й да не е нарушена, както и да не е нарушена целостта на поставените от ПРОДАВАЧА защитни стикери и други означения, както по стоката да няма следи от употреба.
35.3 ПОТРЕБИТЕЛЯТ да предостави на ПРОДАВАЧА касов бон или платежно нареждане за закупуване на стоката.
Чл.36. При неизпълнение на условията по чл.35, ПРОДАВАЧЪТ запазва правото си да откаже да приеме върнатите стоки, а при нарушен търговски вид на стоките се прилага разпоредбата на чл. 55, ал. 4 от ЗЗП, като ПРОДАВАЧЪТ може да възстанови част от заплатените от потребителя суми в съответствие с намалената стойност на стоките. Потребителят няма право на отказ по отношение на стоки и услуги, попадащи в обхвата на чл. 57 от ЗЗП.
ЧЛ.36. Всички транспортни и всякакви други разходи по връщането на стоките са изцяло за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоките от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на ПРОДАВАЧА, рискът от случайното им погиване или повреждане се носи изцяло от ПОТРБИТЕЛЯ. В случай, че дадена стока поради естеството си не може да бъде върната по обичаен начин по пощата, то потребителят поема разходите за връщането на стоката по друг начин и ги заплаща съобразно съответните тарифи, ценоразписи и т.н. на съответните куриерски или други компании, които е избрал да използва за връщането.
ЧЛ.37 В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ се възползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП и е изпълнил посочените по–горе условия, ПРОДАВАЧЪТ се задължава да му възстанови стойността на доставените стоки (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от продавача) по банков път (по посочената по реда даден по–горе банкова сметка) в 30-дневен срок от получаване на отказа по реда на чл.35. Потребителят изрично декларира съгласието си възстановяването на суми от продавача да се извършва по банков път, независимо от използваното от потребителя платежно средство за заплащане на извършени поръчки. Продавачът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно и извършване на проверка за състоянието на стоката / стоките.
ЧЛ.38 Потребителят може да използва, но не е длъжен, следния формуляр за упражняване правото си по чл. 50 от ЗЗП за отказа от договора.
ЧЛ.39. Потребителят следва да изпрати на ПРОДАВАЧА или да върне обратно стоките, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е уведомил продавача за отказа си от договора от разстояние. Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати или предаде обратно стоките на продавача преди изтичането на 14-дневния срок.
ЧЛ.40 Съгласно глава V, раздел II от ЗЗП всички закупени от електронния каталог стоки имат законова гаранция за съответствието им с договора за продажба, която се изразява в обстоятелството, че продавачът отговаря за всяка липса на съответствие на стоките с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоките и се прояви до две години след доставянето им, дори и да не е знаел за несъответствието. Процедурата за упражняване правата на потребителите по законовата гаранция е уредена в чл. 112-115 от ЗЗП, който можете да откриете тук.
ЧЛ.41 Потребителят има право на рекламация за всяко съществено несъответствие на стоката с договореното, когато след доставката, при първоначалния преглед (който ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да извърши до три дни след получаването) или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията са открити несъответствия с договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:
– производствени дефекти на стоката;
– констатирани липси на части от стоката;
– изпратена е грешна стока, различна от поръчаната;
– повреда на стоката при транспортирането.
ЧЛ.42 При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт при условията и по реда на чл. 113 и 114 от ЗЗП.
ЧЛ.43. Рекламацията може да се предяви  на посочените в раздел I, т. 2 имейли до две години от закупуването на стоката, но не по-късно от един месец от установяване на несъответствието с договореното. Процедурата по предявяване на рекламации е подробно уредена в глава V, раздел III от ЗЗП, който можете да откриете тук.
ЧЛ.44 Формуляр за рекламации можете да изтеглите от тук.
ЧЛ.45 Връщането на стоката при рекламация, в случаите извън фабричен дефект или повреди при транспорта, се осъществява при следните условия:
– Запазен добър търговски вид без следи от употреба
– Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.
– Запазена оригинална опаковка и етикет.
– Представяне на касов бон или платежно нареждане за закупуване на стоката и гаранционна карта
ЧЛ.46 При замяна на стоки транспортните разходи са за сметка на потребителя и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на електронния магазин.
ЧЛ.47 Когато продаваните стоки имат търговска гаранция, на потребителите се издава гаранционна карта. Срокът по търговската гаранцията започва да тече от датата която е посочена в нея, ако същата е ползвана съгласно инструкциите за употреба.
ЧЛ.48 При възникване на повреда, която съответства на условията по гаранционната карта, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да предяви гаранцията пред ПРОДАВАЧА чрез формата за рекламация на сайта https://www.royalbabybg.com или във физическият магазин, като трябва да представи: продукта в оригиналната му опаковка, коректно попълнена гаранционна карта, фактура и/или касова бележка, писмено описание на несъответствието и обстоятелствата, при които се е появило, адрес и телефон за обратна връзка.
ЧЛ.49 В случаите, които не са посочени в гаранционната карта и повредата е причинена:

-Несъзнателно или умишлено

-Не са спазани инструкциите за употреба, подръжка, монтаж

-Стоката е неправилно или частияно асемблирана

-Има получени наранявания по време на експлоатацията, при пренасяне, транспорт или съхранение в не подходяща среда. деформация или счупване на стоката причинени от външно влияние

-Повредата е възникнала при неправилна и или небрежна употреба, претоварване

-Повредата е възникнала вследствие на употреба на стоката за цели, разлияни от предназначението и

-При опити за ремонт самостоятелно или неопълномощено лице

-При наличие на промяна или модификация на конструкцията

-Деформация или счупване на стоката причинени от външно влияние, включително природни бедствия, счупване в следствие на упражнена сила или удар от твърд предмет, катастрофа

-Стоката е била подложена на промишлени изпарения, агресивни миещи препарати и други подобни

 Гаранционните условия не се зачитат и ремонтът и куриерските разноски за транспортиране на повредените стоки са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
ЧЛ.50 Срокът за отстраняване на дефекти по търговска гаранция е 30-дневен от предоставяне на повредената стока на продавача.

VIII. ОТГОВОРНОСТ

ЧЛ.51 Продавачът се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.
ЧЛ.52 Възможно е да са налице печатни или технически грешки в стойността на продуктите, разлики в цветовото им представяне, техния дизайн и технически характеристики и др., за което продавачът не носи отговорност. В случай на констатирани несъответствия, моля да се свържете с нас за своевременното им отстраняване.
ЧЛ.53 Продавачът не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в интернет сайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените услуги и други такива в същите интернет сайтове.
ЧЛ.54 Продавачът не преглежда съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от потребители до електронния магазин, и не носи отговорност за такова съдържание.
ЧЛ.55 Продавачът може по всяко време, по своя преценка, да премахне всеки материал изпратен от потребители.
ЧЛ.56 Продавачът не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от компютрите на потребителите до сървъра, върху който е разположен електронния магазин.
ЧЛ.57 Продавачът не носи отговорност за каквито и да е загуби или преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа ви до и ползването на електронния магазин.

IX. ВРЪЗКИ КЪМ ИНТЕРНЕТ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Електронният магазин може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от продавача. Тези връзки са предоставени само за ваше удобство. Продавачът няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

X. ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА

“РОЯЛ БЕЙБИ БГ” ЕООД си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата или съдържанието на електронния магазин, както и да прекратява достъпа до него по всяко време.

Настоящите Общи условия са приети от “РОЯЛ БЕЙБИ БГ” ЕООД и последната им актуализация е от 01.01.2021